įsakyti

įsakyti
2 įsãkyti tr. įmirkyti sakuose: Šepečio naujo šerius įsãkyk sakais eglės J. \ sakyti; apsakyti; įsakyti; pasakyti; užsakyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išakyti — išakýti vksm. Išaki̇̀jusi dúona, žẽmė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsakyti — įsakýti vksm. Vir̃šininkas įsãkė mán bai̇̃gti dárbą per saváitę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsakyti — 1 įsakyti NdŽ 1. tr., intr. SD187, SD164,317, H160, MŽ, N, Sut liepti: Įsakyk bernui, kad taip padarytum J. Vaikis padarė, kaip buvo įsakytas J.Jabl. Ir teip jo visos klauso, jog, ką įsakytos, tujau nudirba S.Dauk. Juk mes darom, kas mums įsakyta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išakyti — 1 išakyti intr. K, Lp pasidaryti akytam, skylėtam: Ragaišis taip išakìjo, kad vienos duobės pasidarė Jnš. Pavasarį dumblės išakỹja, reik jais suplakt Gs. Ledo jau būta išakijusio, tai ir įlūžo Vaižg. Išakìjusi ir sudžiūvusi kempinė greit… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išakyti — 2 išãkyti tr.: Ūktveris akijo berną, kol išãkijo, išvaksijo, t. y. išbarė J. Susėjusi išãkysiu, tai žinos liežuvius laidyti! Ll. akyti; išakyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisakyti — 1 prisakyti NdŽ; Ser 1. tr., intr. SD304, H160, Q71, R, Sut, P paliepti, įsakyti, paskirti ką daryti: Prisakiaũ, kad vaikai niekur neitų iš namų Ut. Prisãkė, kad sargai stovėtų KzR. Sūnus paklausė: taip padarė, kaip tėvas prisakė LTR(Ktk). Man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paakyti — 1 paakyti intr. šiek tiek išakyti: Kam tas sūris toks paakìjęs, kad, sakai, nepapuvęs? Ėr. akyti; išakyti; paakyti; priakyti; suakyti; užakyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • statyti — statyti, stãto (stãčia), stãtė tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD353, H, R, MŽ, N, M, L 1. daryti, kad stačiai stovėtų, vertikaliai dėti, kelti, kad būtų stačias: Ans telepono stulpus stãtė Krš. Jei apynvarpčių tujau nestato, tad į jų vietą tu tarpu įbado …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsakyti — 1 užsakyti Š, NdŽ; N, Ser 1. tr., intr. Q43, M, J, P paskelbti, pranešti: Žmonės sujudo ženytis: šiandie penkerius užsakus užsãkė per pamokslą Jnšk. Bažnyčioj užsãko, kad tas ir tas vedasis su tokia ir tokia Krm. Mažulalę šiandien užsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsakinėti — 1 įsakinėti 1. M, I, NdŽ, Ser iter. 1 įsakyti 1: Jis vaikščiojo po stubą, įsakinėjo vyrams rugius kirsti I.Simon. Įsakinė[ja], nors šaukšto dorai nebnulaižo Dov. Gudrus kitiem įsakinėti, bet pats pamėgink vežimą prikrauti Jnš. Nusispjaut jam, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”